Id-Distrett  ta'  Birzebbuga  fir-Regatta  ta'  Jum  il-Helsien

Click here to edit subtitle

Birzebbuga Champions - Regatta ta' Jum il-Helsien 2015

REBHA STORIKA GHALL-BIRZEBBUGA - BIRZEBBUGA SHOCK THE FAVOURITES
Id-Distrett ta' Birzebbuga rebah ir-Regatta ta' Jum il-Helsien ghall-ewwel darba fl-istorja tieghu. Dan wara li l-qaddiefa ta' Birzebbuga irnexxielhom jidhlu l-ewwel fit-tigrijiet tal-Midalji u l-Frejgatini, it-Tieni fit-Tigrija ta' Bl-Erbgha u t-Tielet fit-Tigrija ta' Bi Tnejn. Il-Klassifika Finali spiccat hekk:-

  • Birzebbuga 54 punt - Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien
  1. Senglea 40 punt
  2. Marsa 36 punt
  3. Bormla 28 punt
  4. Marsamxett 8 punti
  5. Kalkara 6 punti
  6. Birgu minghajr ebda punt

Il-Hames tigrijiet tal-Kategorija A spiccaw hekk. Fil-Parentesi il-crew ta' Birzebbuga):-

Tal-Midalji: 1st:Birzebbuga; 2nd:Isla; 3rd:Kalkara (R. Fiteni, C. Camilleri, A. Schembri, D. Gilford)
Frejgatini:1st:Birzebbuga; 2nd:Marsa; 3rd:Bormla (R. Fiteni, C. Camilleri, K. Camilleri - tmunier)
Ta' Bi Tnejn: 1st:Marsa; 2nd:Bormla; 3rd:Birzebbuga (C. Fiteni, A. Schembri)
Kajjiki: 1st:Bormla; 2nd:Marsa; 3rd:Isla (C. Camilleri, D. Gilford)
Ta' Bl-Erbgha: 1st:Isla; 2nd:Birzebbuga; 3rd:M'Xett (R. Fiteni, C. Fiteni, A. Schembri, D. Gilford)

F'din ir-Regatta kien hemm tensjoni kbira, specjalment bejn id-Distretti tal-Marsa u ta' Bormla, izda fl-ahhar mill-ahhar kollox spicca b'wicc il-gid. Fi tmiem ir-Regatta is-Segretarju Parlamentari Chris Agius flimkien ipprezenta is-Shield lil Ian Farrugia (President ta' Birzebbuga) fost il-ferh tal-qaddiefa, kumitat u partitarji ta' Birzebbuga. Wara is-Shield kellha sellmet ghall-ewwel darba lil Port il-Kbir u qabdet triqita lejn Birzebbuga akkumpanjata minn carcade spontanju. Ic-celebrazzjonijiet fil-Kazini u hwienet ta Birzebbuga baqghu ghaddejin tul il-lejl kollhu.


Jum il-Helsien - Kategorija B - Birzebbuga tirbah Ta' Bl-Erbgha
Sodisfazzjon kbir ghall-Birzebbuga wasal ukoll fil-Kategorija B. F'din il-Kategorija l-ekwipaggi ta' Birzebbuga kienu iffurmati minn zaghzagh prodott tal-Klabb immexxijin minn Manwel Magro. Birzebbuga dahlet l-ewwel fit-Tigrija ta' Bl-Erbgha u t-Tieni f'ta Bi Tnejn. Dawn tellghu total ta' 36 punt u poggew lil Birzebbuga fit-Tielet post overall.

L-ekwipaggi ta' Birzebbuga kienu dawn:-
Bi Tnejn: Emman Joe Borg, Manwel Magro
Kajjiki: Kevin Attard, Manwel Magro
Midalji: Glenn Zammit, Kevin Attard, Russell Bugeja, Sean Schembri
Frejgatini: Dirk Attard, Damien Attard, Khiana Camilleri (tmunier)
B'Erbgha: Damien Attard, Emman Joe Borg, Manwel Magro, Russell Bugeja