Id-Distrett  ta'  Birzebbuga  fir-Regatta  ta'  Jum  il-Helsien

Click here to edit subtitle

Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien - Kategorija A

Edizzjonijiet

1979       M'xett

1980       Ma Saritx

1981       Bormla

1982       Bormla

1983       Bormla

1984       Birgu

Aggregate Shield

1985      Birgu

1986      Birgu

1987      Bormla

1988      Ma saritx

1989      Abbandunata

1990      Bormla

1991      Bormla

1992      Birgu u Marsa

1993      Isla

1994      Isla

1995      Marsa

1996      Isla

1997      Isla

1998      Marsa

1999    Marsa

2000   Isla

2001   Abbandunata

2002   Isla

2003   Marsa

2004   Bormla u  M'xett

2005   Marsa

2006   Marsamxett

2007   Marsa u Bormla

2008   Bormla

2009   Isla u Marsa

2010   Isla

2011   Isla

2012   Marsa/Isla

2013   Marsa

2014   Marsa

2015   Birzebbuga

2016   Bormla


Kemm Rebhu d-Distretti


Edizzjonijiet

Bormla 3

Birgu 1

Marsamxett 1


Shield

Marsa 11

Isla 10

Bormla 7

Birgu 3

Marsamxett 1

Birzebbuga 1Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien - Kategorija B

2003 M'Xett

2004 Isla

2005 M'Xett

2006 Marsa

2007 Bormla

2008 Birgu

2009 Birgu

2010 Kalkara

2011 Isla

2012 Isla

2013 Isla

2014 Bormla

2015 Kalkara

2016 Birzebbuga

 

Kif originat ir-Regatta ta' Jum il-Helsien

Meta pajjizna kiseb il-Helsien mill-Ingilterra, Il-Perit Duminku Mintoff - li bhala Bormliz kien jaf sew xi tfisser ir-Regatta ghall-Maltin - ried illi niffestegjaw il-Festa Nazzjonali ta’ Jum il-Helsien bit-tigrijiet tad-Dghajjes. Infatti fil-lejl ta’ nhar il-31 ta’ Marzu 1979 saret Regatta fid-dahla ta’ bejn l-Isla u l-Birgu. Il-Korsa baqghet tinzamm sena wara l-ohra f’din id-dahla sakemm fl-2004 bdiet issir fil-Port il-Kbir bhall dik tal-Vitorja. Fl-ewwel snin, ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien ma tantx kienet kompettitiva, u d-Distretti kienu jiehdu l-opportunita biex jippruvaw qaddiefa godda.

 

Ma l-introduzzjoni ta’ l-Aggregate Shield fl-1985, ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien hadet xejra ohra, u d-Distretti bdew jarmaw l-opri bl-aqwa qaddiefa taghhom bil-ghan li jnizzlu isimhom fuqa. Din ix-Shield giet moghtija mill-Mid Med Bank u fuqha naraw basso riliev tal-fidda tal-monument ta’ Jum il-Helsien. Illum il-gurnata, ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien saret parti integrali u unur principali f’dan l-isport tradizzjonali tal-qdif.


Birzebbuga hadet sehem ghall-ewwel darba fir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 10 snin ilu, fl-2005. Dan ghaliex meta Birzebbuga kienet tiehu sehem fir-Regatta bejn l-1972 u l-1976, Jum il-Helsien kien ghadu ma sehhx.  Fl-2007 Birzebbuga resqet vicin li tirbah din ir-Regatta meta klassifikat fit-tieni post tal-Kategorija A, 4 punti wara Marsa u Bormla, li qasmu is-Shield bejniethom, filwaqt li fl-2009, kienu biss zewg punti li firdu lil Birzebbuga mir-rebh tal-Kategorija B.